HOW WE GET DOWN DURING THE WEEK!

 

MONDAYS In Oak Creek: 

12pm Adults Brazilian Jiu Jitsu (Chris & Calvin)

5:15pm - 6:15pm Kids Jiu Jitsu (Chris & Matt)

5:15pm - 6:15pm Adult Fitness Kickboxing (Rob Smith) 

6:15pm - 7:15pm Adults Brazilian Jiu Jitsu (Chris)

6:15pm - 7:15pm MMA Fitness (Matt) & Level 2 Kickboxing & Muay Thai (Rob)

TUESDAYS In Oak Creek:

6am - 7am - Adults Jiu Jitsu (NOGI) “Breakfast Club” (Kaz)

5:15pm - 6:15pm Adult Fitness Kickboxing (Matt) 

6:15pm - 7:15pm MMA Fitness (Matt)

7pm - 8pm Adults Jiu Jitsu (Marc Laimon)  

WEDNESDAYS In Oak Creek: 

6am - 7am - Adults Jiu Jitsu (NOGI) “Breakfast Club” (Kaz)

12pm Adults Brazilian Jiu Jitsu (Chris & Calvin)

5:15pm - 6:15pm Kids Jiu Jitsu (Chris & Matt)

5:15pm - 6:15pm Adult Fitness Kickboxing (Rob Smith) 

6:15pm - 7:15pm Adults Brazilian Jiu Jitsu (Chris)

6:15pm - 7:15pm MMA Fitness (Matt) & Level 2 Kickboxing & Muay Thai (Rob)

THURSDAYS In Oak Creek: 

6am - 7am - Adults Jiu Jitsu (NOGI) “Breakfast Club” (Kaz)

5:15pm - 6:15pm Adult Fitness Kickboxing (Matt) 

6:15pm - 7:15pm MMA Fitness (Matt)

7pm - 8pm Adults Jiu Jitsu  (Drilling Class)  

FRIDAYS In Oak Creek: 

12pm Adults Brazilian Jiu Jitsu (Marc Laimon)

5:15pm - 6:15pm Kids Jiu Jitsu (Chris)

5:15pm - 6:15pm Adult Fitness Kickboxing (Rob Smith) 

6:15pm - 7:15pm Adults Brazilian Jiu Jitsu (Gilmar Ferrira)

6:15pm - 7:15pm MMA Fitness & Level 2 Kickboxing & Muay Thai (Rob Smith)

SATURDAYS In Oak Creek: 

10am -11am Kids Jiu Jitsu (Chris)

10am - 11am MMA Fitness & Kickboxing (Matt) 

11am - 1:30pm *BJJ organized open mat.